- Yatırım yapılması düşünülen alan ile ilgili fizibilite etüdü
- Projenin tasarlanması ve planlanması
- Proje maliyet analizinin yapılması
- Proje programlanması
- Projenin yapılması aşamasındaki takip ve kontroller
- Projenin tamamlanması ve son düzelteler