- Firmanın mali tablolarının analizi
- Firmanın maliyet analiz
- Firmanın piyasa değerinin tespiti
- Firmanın verimlilik ve etkinlik analizi
- Firma karlılık analizi
- Firma yönetim analizi
- İşletme faaliyetlerinin başarısının tespiti,
- İşletmelerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının tespiti,
- İşletmelerde varlık dağılımının tespiti,
- İşletmelerde kaynak dağılımının tespiti,
- İşletmelerde öz kaynak yeterliliğinin tespiti,
- İşletmelerin sermaye ihtiyacının tespiti,
- İşletmelerin ana faaliyet ve diğer faaliyetlerdeki başarısının tespiti,
- İşletmelerde maliyet kontrolünün tespiti ve önlem alınması,
- İşletmelerin gelecekteki durumlarının tespiti,
- İşletmelerin ihtiyacı olan fon kaynaklarının tespiti,555
- İşletmelerde etkin ve verimli varlık ediniminin tespiti,
- İşletmelerde etkin ve verimli kaynak kullanımın tespiti,
- İşletmelerin likidite durumunun tespiti,
- İşletmelerde çalışanların ve yöneticilerin performans değerlendirilmesi,
- İşletmelerde bütçelerin oluşturulmasına yardımcı olmak,
- İşletmelerde tekdüzen hesap planı ve muhasebe politikalarına uygun kayıt yapılıp yapılmadığının tespiti,
- İşletmelerde gelecekte ki belirsizliği önceden tespit edip, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
- İşletmelerde gerekli tespitler yapıldıktan sonra işletme Ortak, yönetici ve çalışanları ile koordineli çalışılıp işletme hedeflerine ulaşması için azami gayretin gösterilmesi,
- İşletmelerin güçlü yanlarını, zayıf yanlarını, fırsatlarını ve tehditlerini tespit etmek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,