Mimari Tasarım

Mimari Tasarım, insanların yaşamlarını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmek amacıyla gerekli mekânları, işlevsel gereksinimleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sa

DANIŞMANLIK

TAG Tasarım mimari projeler, kentsel tasarım projelerinin uygulanmasında özel ve resmi kurumlara mimari danışmanlık hizmeti vermektedir.

PROJE YÖNETİMİ

Uygulama taahhüttü firmamızın yapmadığı işler için talep edildiği takdirde proje yönetimi ve raporlaması yapılmaktadır.

0 0